Search
  • Izienne Grib

God se blueprint vir jou huwelik - Deel 4

Updated: Jun 9, 2019

Die Vader, die Seun en die Heilige Gees


In Deel 3 van ons reeks op God se ontwerp vir die huwelik, het ons gesê dat ons hierdie heilige ontwerp gaan benader soos ‘n resep. ‘n Huwelik bestaan net uit ‘n paar elemente, waarvan elkeen duidelik gespesifiseer word in die Woord van God, asook hoe dit bymekaar gebring en gebruik moet word.

Dit maak net sin om te begin by die hoof bestanddeel in die huwelik-resep, en dit is…


Die Drie-Enige God

Die Vader, die Seun en die Heilige Gees


Toe die Here die hemel en die aarde - alles daarin en alles daarop – gevorm het met sy hande, en sy lewensasem daarin geblaas het, het Hy ‘n stukkie van Homself in alles en almal se DNA gegrafeer. Die son, maan en sterre kan nie beweeg sonder sy instruksie nie. Die golwe van die see kan nie verder gaan as wat die Here toelaat nie, soos wat Hy self aan Job verduidelik in Job 38.


In Handelinge 17:26-28 lees ons:

‘En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,

sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;

want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag. ‘


Ons is gemaak om na God te soek. Hy het dit in ons diepste wese ingeëets om na hom te hunker. Ek weet ál te goed hoe leeg, verdwaal en verlore ek gevoel het al die jare wat ek nie ‘n lewende verhouding met ons Vader gehad het nie. Hoe dit alewig gevoel het asof iets kort, asof iets weg is in my lewe. Hoe my siel elke oomblik van elke dag gesoek het na iets, konstant gejaag het om daardie iets te probeer vind, en die gapende leemte in my hart te vul. Maar daardie honger was eers gestil toe ek God weer gevind het en op sy skoot tot ruste gekom het.


Net so leeg en gebrekkig is die huwelik wanneer God daar uitgesluit word. Want iets wat deur God geskep is kan onmoontlik heel wees as Hy nie daarbinne leef nie. Soos ‘n sitplek om die etenstafel wat vir altyd sal leeg voel wanneer een van ons geliefdes nie meer met ons is nie, en net deur dáardie persoon gevul kan word, so sal God se plek in ons huwelik altyd leeg voel wanneer Hy nie daar is nie, en verwag ons vergeefs van mekaar om daardie plek in ons huwelik te vul.


God se plek, God se rol in jou huwelik, kan soos volg verduidelik word:


God die Vader

Ons het God in ons huwelik nodig as ‘n skepper en vader. ‘n Skepper wat die huwelik ontwerp en gevorm het, wat ons kan leer hoe om mekaar en die huwelik te benader, hoe om op te tree as man en vrou, hoe ‘n gesonde huwelik funksioneer.

‘n Vader wat vir ons huwelik purpose gee. Hy is daar om ons te lei in die besluite wat ons neem vir ons gesin, en wat sy wil is vir ons huwelik…hoe Hy beplan om ons huwelik te gebruik tot die vergroting en die verheerliking van sy koninkryk.


‘n Vader wat vir ons sorg, sodat ons nie hoef te bekommer oor die dinge wat ons nodig het om te oorleef nie. Hy voorsien in al ons behoeftes, en sal altyd seker maak ons het genoeg. Enige iets wat ons nodig het, of begeer, hoef ons net te vra. Wanneer ons met ons behoeftes, drome, wense en begeertes na die Here toe gaan, Hom vra om te voorsien, soek na sy wil in dit wat ons vra, en geduldig wag vir sy antwoord en leiding, sal ons nooit teleur gestel word nie. Wanneer ons God ken in al ons sake, sal ons weet watter dinge om na te streef, en sal Hy als voorsien wat ons nodig het om ons doelwitte te behaal. Johannes 15:7 ‘As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.’ Want wanneer ons in Hom bly, en sy woorde in ons, sal ons nie dinge vra wat nie in sy wil is nie. Hy is getrou en sal ons nooit faal nie.


‘n Vader wat ons tereg wys wanneer ons die pad byster raak. Wat dinge op ons pad bring wanneer ons nie meer strewe om sy wil te doen nie, maar ons eie rigting inslaan en dinge op ons eie probeer regkry. Wanneer ons afwyk van die riglyne en beginsels vir ons lewe en ons huwelik wat Hy daar gestel het om te verseker dat ons sy karakter in ons huwelik ervaar. ‘n Vader wat ons sagkens weer nader bring aan Hom, en sy plan vir ons lewe – wat net lei tot die goeie dinge wat Hy vir ons in gedagte het – deur struikelblokke voor ons te sit wat ons weer op die regte pad bring.


‘n Vader wat ons beskerm sover ons hom toelaat om dit te doen. Matteus 13:58 ‘En Hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie.’ Wat wonderwerke in ons harte en huwelike laat gebeur wanneer ons hom innooi, die spasie gee om daar te werk en ‘n vaste geloof het in sy almag en sy goedheid.


God die Seun

Ons het God in ons huwelik nodig as ‘n dienaar, geneser en verlosser. ‘n Dienaar wat vir ons die voorbeeld stel en leer dat ons mekaar moet dien. As Christus, Seun van God, Koning van die heelal, op sy knieë kan gaan en sondige, feilbare mense se voete kan was – hoeveel te meer kan ons dit nie vir mekaar doen nie? Ons word geroep om mekaar te dien, om mekaar lief te hê, soos Christus ons het…’n opofferende liefde. Hy het vir ons aan die kruis gesterf. Hy het sy eie lewe neergelê vir ons. Hoe kan ons dan ons harte teenoor mekaar wil hard maak, en mekaar nie dien nie? Mekaar nie help nie? Niks wil opoffer vir ons man of vrou nie? Niks is te groot om op te offer vir dié wat jy liefhet nie. Ja, ons is moeg. Ja, ons werk hard. Ja, ons voel of ons niks tyd, energie of geld oorhet vir onsself nie. Maar steeds word ons geroep om nog van onsself vir ons maat te gee. Juis daardie dae wat jy voel jy kan nie meer nie. Juis daardie dae wat jy net in jou man of jou vrou se arms wil val en vra dat hulle jou dra. Juis daardie dae is jou geleentheid om op te offer, om te dien, deur vir hom of haar te vra…”Wat kan ek vir jou doen vandag?” Want dit is in daardie oomblikke, wat jy sal vind hoe Jesus jou dra. Hoe hy vir jou die krag gee om jou maat se las op jouself te neem, en hoe lig daardie las vir jou sal voel.


‘n Geneser wat ou wonde gesond maak. Wat die diepste, bitterste seer kan wegvee. Iemand by wie ons kan neersak in skaamte en ons sondes bieg, ons foute bely. Iemand wat ons nie oordeel nie, by wie ons veilig is. Iemand wat ons hartseer op Homself neem, ons vertroos en vrede in ons harte bring. Kan ons nie maar ook so ‘n veilige hawe vir mekaar wees nie? Waar ons mekaar nie verwyt vir ons foute en tekortkominge nie. Waar ons mekaar in liefde aanvaar en opbou? ‘n Spasie skep wat dit veilig is om te probeer, te misluk, weer te probeer en saam te groei.


‘n Verlosser wat sy lewe vir ons neerlê, sodat ons kan lééf! Sal ons nie maar ons eie harte opoffer en neerlê, deur mekaar te vergewe vir dié dinge wat ons so ongelooflik seer kan maak nie? Nie weghardloop, of opgee of wapens opneem wanneer ons verraai word of teleur gestel word nie. Maar na Jesus hardloop met ons probleme, met ons seer, met ons klagtes en uitroepe van frustrasie, sodat Hy ons kan toerus met die genade wat ons nodig het om mekaar wéer en wéer te vergewe. Dieselfde genade wat Hy aan ons betoon. En sodat Hy kan intree – op die mees ongelooflike maniere – en ons eggenote se harte verander. Asook ons eie harte en gedagtes.


God die Gees

Ons het God in ons huwelik nodig as ‘n Heilige Gees wat inspireer, wat lei, wat leer, wat troos, wat God aan ons openbaar.


Dat ons dit ook vir mekaar kan wees. Mekaar kan inspireer. Mekaar kan lei na God en leer van God. Mekaar vertroos in tye van hartseer en lyding. Dat ons God vir mekaar sal openbaar, deur sy liefde aan mekaar te betoon, sy genade, sy opoffering. Dat ons vir mekaar ‘n spasie sal skep waar dit maklik is om God te dien en God te hoor en saam die pad van God se wil te stap. Want sáam, is dit soveel makliker om nie te wankel nie, om nie te struikel nie, om op die regte pad te bly en die bestemming te bereik.26 views
Kontak ons:

Bel ons gerus: 012 804 3577

Of stuur ons 'n epos by: silvertonkruin@absamail.co.za

Kantoorure:

Maandae - Vrydae:     09:00-13:00

Publieke vakansiedae: Gesluit

Bankbesonderhede:

N.G. Silvertonkruin

ABSA - 632005

Tjek rekening: 70580888

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle