Search
  • Izienne Grib

God se blueprint vir jou huwelik - Deel 2

Updated: Jun 8, 2019

Die Doel


Genesis 2:24

“Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word.”


Een van my gunsteling worship liedjies is “So Will I (100 Billion x)” deur Hillsong United. Aan die begin van die tweede vers hoor ons die woorde:


...God of your promise

You don’t speak in vain

No syllable empty or void…


En dit is so waar. God spreek nie ‘n enkele woord wat nie gewig dra of betekenis inhou nie. Hy spandeer nie tyd om sommer maar net te skerts nie. Elke woord vanaf God word gespreek met ‘n doel.

As ek dit in gedagte hou terwyl ek die skeppingsverhaal lees, dan kry Genesis 2:18 vir my nuwe betekenis.


“Verder het die Here God gesê: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke.”


Regdeur Genesis 1, soos wat God die skepping in bestaan in spreek, en elke stukkie van die meesterstuk aanmekaar weef, vertel die skrywer vir ons dat God gesien het dit is goed. Maar dan kom ons by Genesis 2, en vir die eerste keer kry ons ‘n blik in die Vader se hart, en wys die skrywer vir ons dat God nie 100% tevrede was nie, want “…die Here God het gesê: ‘Dit is nie goed dat die mens alleen is nie.’…”

En hierin vind ons die doel van die huwelik. Die mens is nie veronderstel om alleen te wees nie. Dit is nie goed nie. Die mens het ‘n maat nodig. En nie net enige maat wat hy moet kies uit die biljoene lewende wesens wat God geskep het nie. Nee. ‘n Baie spesifieke, baie spesiale maat, wat God self vorm uit die mens se eie rib.

Dit is so basies en so eenvoudig soos dit:


Die doel van die huwelik:

Dat die mens ‘n maat sal hê wat hom kan help, iemand wat sy gelyke sal wees


Alhoewel bogenoemde stelling baie eenvoudig is en maklik om te verstaan, is daar soveel fasette tot hierdie spesifieke doel, dat dit op verdere ondersoek duidelik word hoe wonderlik dinamies en lewendig die instelling van die huwelik is…en watter belangrike rol die huwelik in God se koninkryk speel.

Billy Graham sê: “…consider a vision of marriage higher and deeper and stronger and more glorious than anything this culture—or perhaps you yourself—ever imagined. The greatness and glory of marriage is beyond our ability to think or feel without divine revelation and without the illuminating and awakening work of the Holy Spirit. The world cannot know what marriage is without learning it from God.

The most foundational thing to see from the Bible about marriage is that it is God’s doing. And the ultimate thing to see from the Bible about marriage is that it is for God’s glory.”


Maats en helpers

Hierdie is die primêre funksie van die huwelik. Om mekaar se maats te wees. Om kameraadskap en eenheid te ervaar. Om mekaar van hulp te wees.

Ek verbeel my dat die atmosfeer in die hemel iets soortgelyks moet wees. ‘n Hegte gemeenskap van geliefdes. Maats en helpers. ‘n Vreedsame maar vreugdevolle samesyn in die teenwoordigheid van God.

En ek glo dit is wat God vir ons wil hê. Hy het vir jou ‘n maat geskep en julle saamgebind deur die instelling van die huwelik. Ons Vader het julle saamgevoeg om jul lewe met mekaar te deel. Om hierdie lewensreis saam aan te pak en te deel in mekaar se ervaring daarvan. Al die opwinding, vrese, uitdagings, suksesse, struikeling, hartseer, twyfel, hoop, groei, lief, leed…die hele mengelmoes van emosies en ervarings wat deel is van ons menslike lewe.


Prediker 4:9-11

“Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe sal een wat alleen is, warm word?”


Ons lewe in ‘n gebroke wêreld, en dit is soveel makliker om al die onheil wat oor ons pad mag kom te hanteer wanneer ons iemand aan ons sy het wat dit saam met ons trotseer.

Die Vader weet ook watter aanslae die gelowige mens van Satan af sal kry, en weet dat twee saam meer weerstand sal bied en mekaar sal help sterk staan teen die vyand se pogings om skeuring te bring in ons verhouding met God.


Efesiërs 6:12

“Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.”


Prediker 4:12

“Een alleen kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied. ‘n Driedubbele tou breek nie maklik nie.”


Wanneer ‘n man en vrou saam hul lewe aan God toevertrou, en hulleself onderwerp aan God se wil, raak die groot lewensbesluite soveel eenvoudiger. Wanneer hulle in gebed vra vir God se leiding en Hom in gehoorsaamheid volg, sal hulle huwelik dien as ‘n baken van lig en hoop in die lewens van almal wat oor hulle pad kom.


Matteus 18:19-20

“Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.”


Om God te verteenwoordig, om sy beeld te reflekteer

Genesis 1:26-27

“Toe het God gesê: ‘Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.’ God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.”


Die mens was geskep om God se verteenwoordiger op die aarde te wees. Om sy beeld te reflekteer. Sy hart, sy karakter. Maar die mens was nie geskep as een wat moet dien as verteenwoordiger nie. Man en vrou het Hy hulle geskep, as sy verteenwoordiger, as beeld van God. Dit is dus in die eenheid tussen man en vrou wat die beeld van God, die karakter van God, die hart van God gesien kan word. God is drie-enig, en die mens twee-enig in die vorm van ‘n huwelik. Wanneer ons die Heilige Gees toelaat om ons te lei in ons huwelik, kan God se karakter gesien en ervaar word in die manier wat ons met mekaar omgaan. God se goedheid, getrouheid, onvoorwaardelike liefde en sy opofferende liefde.

Jou huwelik dien as ‘n voorsmakie van God se verhouding met die mens, van Christus se verhouding met sy kerk. Alhoewel dit ‘n ontmoontlike taak vir ons sondige mense is…onder leiding van die Heilige Gees sal God jou huwelik gebruik om sy koninkryk te vergroot en te vereer op ‘n baie unieke manier.

Jou huwelik gee vir ongelowiges wat julle teëkom ‘n eerste blik van God se liefde vir hulle. Hoe ons mekaar in die huwelik aanvaar, liefhet, ondersteun en onsself opoffer om mekaar te dien – dit is die prentjie wat die buitewêreld moet sien van God se liefde, en die verhouding wat Hy met hulle wil hê. Ons lei mense na die koninkryk van God – nie deur vir hulle te preek nie – maar deur vir hulle te wys wat die koninkryk van God is. Jou huwelik is seker dié instelling wat dit die beste kan reflekteer.


‘n Godvresende nageslag

Maleagi 2:15

“Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat Hy wil hê dat daar ‘n nageslag moet wees wat Hom eer.”


As jy ooit gewonder het waarom die Here nou juis wil hê ‘n man en vrou moet een wees, is hierdie die antwoord op jou vraag. Want Hy wil ‘n Godvresende nageslag hê. Maar hoe sal die huwelik, waarin man en vrou een is, ‘n godvresende nageslag verseker?

Die profeet het hier met die volk Israel gepraat oor die mans wat ontrou was aan hul vroue en getrou het met vrouens wat in diens van ‘n ander god staan. ‘n Volk wat gevorm word deur invloede van allerhande gelowe en kulture, kan net ‘n nageslag voortbring wat lewens lei beïnvloed deur ‘n mengelmoes van goed waarin hulle glo en tradisies wat hulle volg. Hul geestelike kompas sal een oomblik wys dat noord die kant toe is, en die volgende oomblik wys dat dit eintlik in die teenoorgestelde rigting is. Dit wat hulle glo, en doen, en weer vir die volgende nageslag leer sal al hoe verder en verder van God se wil verwyder word.

Daarom praat God met ons deur hierdie profeet en sê dat ons getrou moet wees aan mekaar. Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. Dit wat ons as man en vrou doen, dink en glo, word deur die Here gesien as EEN. God wil hê dat ons ‘n godvresende eenheid sal wees, en ‘n eenheid sal bly, wat dan ‘n godvresende nageslag sal voortbring.

Hoe dan gemaak as my man of vrou nie ‘n gelowige is nie? Hoe kan die Here dan wil hê ons moet ‘n eenheid wees, en aan mekaar getrou bly, as een van ons nie in Hom glo nie?


1 Korintiërs 7:14

“Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou, en die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. Anders sou julle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God.”


Die huwelik is vir die Here so heilig, dat Hy selfs die ongelowige aanneem deur die band wat hy met die gelowige het in die huwelik. En weer word daar vir ons gesê dat hierdie eenheid in die huwelik kinders lewer wat aan God behoort.

Maar ‘n gelowige huwelik en gelowige ouers is tog nie ‘n waarborg dat die kinders ook gelowig sal wees nie? Dalk nie, want ons kinders se geloof en keuses is, en was, nog nooit in ons hande nie. Maar ons is hulle eerste kennismaking met God, en sy liefde vir hulle. En wie beter as ‘n kind se ouers om saam die stryd te voer vir sy aanneming van sy verlossing. Een ding is vir seker…en dit is dat die duiwel sy mes inhet vir enige gelowige en sy nageslag. Is dit nie soveel beter as daardie gelowige nie alleen hoef weerstand te bied nie, maar ten minste nog twee mense het wat in sy kamp veg nie?

Soos ons hierbo gesien het…“Een alleen kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied. ‘n Driedubbele tou breek nie maklik nie.” …en…”Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.” Hoeveel moeiliker is dit nie vir die vyand om sy kloue in ons kinders te slaan, as ouers veg vir hul kinders se siele op hulle knieë nie.

En selfs al raak ons kinders die pad byster…


Spreuke 22:6

“Gee leiding aan ‘n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie.”


Ons word elke dag bombardeer met ‘n prentjie van die huwelik wat die wêreld wil hê ons moet glo. In hoeveel flieks of stories sien jy nog ‘n gesonde huwelik, of ‘n huwelik wat funksioneer soos God dit ontwerp het? Dit is nog daar, maar die oorgrote meerderheid stuur ‘n boodskap uit dat die huwelik ‘n tronk is, dat alle huwelike tot ‘n einde kom, dat getrouheid nie bestaan nie, dat jy eers na jou eie belange moet omsien, dat liefde ‘n gevoel is wat kan verdwyn. Maar die ergste is dat ons nie regtig sien dat die huwelik ‘n heilige instelling deur God, en vir God is nie. Nie dat ons ooit veel meer van God sien of hoor in die media nie, behalwe as ‘n spottery of ydele taalgebruik.

Soos wat ons toelaat dat die wêreld se idees ons huise indring, begin ons persepsies en dit wat ons glo stadig maar seker verander, sonder dat ons dit agterkom. Dit is belangrik dat ons terug gaan na die Bron van die lewe, sy Woord bestudeer om die ware prentjie te verstaan, en biddend sy leiding volg deur die Heilige Gees toe te laat om alle aspekte van ons lewe te vorm volgens die oorspronklike Ontwerp.


Jou huwelik is ‘n goeie ding. Dit is van God af. Jou huwelik is heilig.

Eer en respekteer dit. Waardeer dit. Sorg vir dit, onder die leiding van die Heilige Gees – tot eer van God.

Die Here het jou laat trou, want Hy wil hê jy moet ‘n maat en ‘n helper hê. Hy het die huwelik vir jou gegee om sy karakter te ervaar, en te reflekteer. En daaruit wil Hy ‘n nageslag bou wat Hom sal eer.16 views
Kontak ons:

Bel ons gerus: 012 804 3577

Of stuur ons 'n epos by: silvertonkruin@absamail.co.za

Kantoorure:

Maandae - Vrydae:     09:00-13:00

Publieke vakansiedae: Gesluit

Bankbesonderhede:

N.G. Silvertonkruin

ABSA - 632005

Tjek rekening: 70580888

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle