Is die leraar by Silvertonkruin. Hy het by die gemeente begin as die jeugwerker en weens sy uitstekende werk is hy aangestel as die leraar van die gemeente. Ds. VanWyk is getroud aan Anine Fischer en het twee seuns.

Sy is die kantoortannie van ons gemeente (Moet haar egter nie tannie noem nie ; )). Haar pligte behels al die administrasie van die gemeente, wat insluit die neem van notules op kerkraadsvergaderings, tik van verslae en alle korrespondensie, asook die byhou van die personeel se verlofregisters en die leraars se dagboeke. Die beweging en byhou van die lidmateregister is ook haar verantwoordelikheid. Sy het drie kinders en 4 kleinkinders.

Is die Finansiële beampte van die gemeente. Sy doen alles wat die kerk se finansies aan betref. Sy en haar gesin is in die gemeente vanaf 1981. Sy hanteer die finansies vanaf 1997.

Ds. Vanwyk Fischer

Ingrid Nel

Manda Booyse

Hannes van Deventer

Behartig die kategese van die gemeente en skryf die gemeente se weekblad - Die Kruin-O-Gram. Hy self lei die Senior Kategese groep wat na die Erediens bymekaar kom. Hy is getroud met Annerie Dodds saam het hulle twee kinders.

Ons eie tuinier en mooimaker van die kerk. Edward is die gemeente se tuinier en is verantwoordelik vir al die gras sny en natmaak van die kerk se tuine.

Sy verantwoordelikhede strek tot by Huis Benjamin waar hy optreë as die "handyman" van die kommune.

Nardus Dodds

Edward

Caroline

Is die SosialeMedia bestuurder van Silvertonkruin. Hy behartig alles wat die gemeente se beeld buite toe dra, dit is onder andere die webtuiste, Facebook blad en uitreike.

Hy is ook verantwoordelik vir die bestuur van Huis Benjamin se sake. Verder het hy die jongmens selgroep, "Connect", gestig en ook begin met jeugaksies.

Hannes is die jongste personeel lid van die gemeente. 

'n Baie bekende gesig by Silvertonkruin is Caroline. Sy is die skoonmaker van die gemeente en is die een persoon wat agter die skottelgoed staan om gewas te word. Sy het deeltyds hier begin werk en is nou 'n algemene gesig in die gemeente.

Kontak ons:

Bel ons gerus: 012 804 3577

Of stuur ons 'n epos by: silvertonkruin@absamail.co.za

Kantoorure:

Maandae - Vrydae:     09:00-13:00

Publieke vakansiedae: Gesluit

Bankbesonderhede:

N.G. Silvertonkruin

ABSA - 632005

Tjek rekening: 70580888

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle