Die Kruin-o-gram

Lukas 24:36-49

Die opstanding van Jesus Christus is vir ons as gelowiges van ontsaglike waarde. Deur die opstanding bevestig waarskynlik, meer as enige ander, dat Jesus die Seun van God was wat vanuit die hemel deur die Vader gestuur was. Dit bevestig ook  dat alles wat Hy gedoen en verkondig het, Hom deur die Vader gegee was en, die belangrikste van alles, dat Sy offer van Homself vir ons sondes, deur Sy Vader aanvaar was. Hierdie waarhede het God die Vader bevestig deur Jesus uit die dood op te wek. Selfs Paulus lig die belangrikheid van Jesus se opstanding uit in 1 Korintiërs 15:17: “En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes.”

Christus se opstanding demonstreer dan ook die ontsagwekkende krag van God en is ons waarborg dat Hy ook ons gees kan laat herleef uit die sonde-dood en aan ons ‘n nuwe heilige lewe kan skenk. Ook, op die laaste dag, wanneer Jesus na die aarde sal terugkeer, ons sterflike liggame sal kan opwek om soortgelyk te wees aan Sy eie nadat Hy uit die dood opgestaan het. Lukas sê in Handelinge, sy ander boek wat hy geskryf het, dat Jesus 40 dae lank saam met sy dissipels was voordat Hy na sy opstanding na die hemel opgevaar het. In Lukas 24 waar die gebeure vanaf die opstanding tot en met die hemelvaart beskryf word, lyk dit of dit alles op een dag afgespeel het. Ons hoef nie daaruit af te lei dat Lukas homself weerspreek nie. Dit is eerder die geval dat Lukas in sy Evangelie die gebeur soos ’n teleskoop inmekaar druk om die intensiteit van die verhaal te verhoog. En wat is dit? Die groot opdrag wat Jesus aan Sy dissipels en ook aan my en jou gee dat ons aan al die nasies moet vertel wie Jesus Christus is en wat Hy gedoen het. Lukas 24 leer ons dat ons bekering en vergewing van sondes aan al die nasies moet verkondig. God het deur Jesus Christus vir jou en my bekering en vergewing van sondes gegee, daarom moet ons dit ook vir ander vertel. Bekering beteken jy het in iets of iemand anders geglo en die Heilige Gees oortuig jou van Jesus Christus. Dan maak jy ’n 180 grade draai weg daarvan waarin jy geglo het en glo in Jesus Christus. Dit beteken jy leef ’n nuwe lewe as gevolg van nuwe gedagtes, en jou dade pas daarvolgens aan. Jy kan so ’n bekeerde lewe leef omdat jou sondeskuld wat jy by God gehad het, afgeskryf is – jy is vergewe; skoon gemaak. Dit is die beste en wonderlikste nuus ooit! Jesus Christus, die Koning van alle Konings, die Een wat ons só liefhet, sê dat ons die goeie nuus met ander moet deel, want Hy wil hê almal moet dit hoor.

Hoe maak die gedagte dat jou sondes vergewe is, jou ’n ander mens? Kan jy aan iemand dink met wie jy die Goeie Nuus wil deel?

Voorsang

Gebruik gerus hierdie tyd om jouself geestelik te fokus en te nader tot God.

 

Afkondigings

Belangrike inligting word gedeel.

Getuienis & Sorg

Ruimte word geskep waar ons in mekaar se blydskap en leed kan deel.

Toetrede

- Ons is almal hier tesaam  (LB 164)  -

Votum & Seëngroet

'n Uitroep oor die karakter en identiteit van die Here wat ons dien.

- Johannes 11:25 -

Lofprysing

- Lig vir die wêreld (F 070) -

Kinderfase

Kinders word uitgenooi om ook deel te vorm van die Erediens

Offergawe

Epiklese

- Gebed -

Skriflesing en Oordenking

- Lukas 24:36-49 -

Die Wil van die Here

- Matteus 28:19-20 -

Skuldbelydenis

- 1 Johannes 2:15-17 -

- Stilgebed -

 Vryspraak

- Lukas 24:46-48 -

Geloofsbelydenis

- Ek glo in Jesus Christus -

 

Seën en Amen

 

Ons word gegroet met 'n seënbede waarop ons antwoord met 'n amen.

Delf dieper

Jesus het opgestaan!

Is ‘n nuwe toevoeging tot die Kruin-o-gram spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom tot die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg.

1) Na mekaar:

 

1. Hoe gaan jy te werk met jou skoolwerk?

2. Wat dink jy tans van skool? Moet dit aanhou of moet hulle net alles stop?

 

2) Na God:

1. Lees Lukas 24:36-49.

a. Wat val jou op? Wat in die gedeelte raak jou hart?

b. Watter vrae maak hierdie gedeelte in jou wakker?

2. Wat vertel hierdie gedeelte jou van Jesus?

3. Hoe help hierdie gedeelte ons bekering verstaan?

 

3) Na mense:

1. Wat is die Goeie Nuus, die boodskap wat Jesus oordra aan die dissipels?

2. Doen: Kyk of jy hierdie week met ‘n een van jou bure kan gesels oor die Goeie Nuus.

Corona - COVID-19

Bid saam met ons

Laai die volledige Kruin-o-gram hier af

29 Maart 2020

05 April 2020

12 April 2020

Kontak ons:

Bel ons gerus: 012 804 3577

Of stuur ons 'n epos by: silvertonkruin@absamail.co.za

‚Äč

Kantoorure:

Maandae - Vrydae:     09:00-13:00

Publieke vakansiedae: Gesluit

Bankbesonderhede:

N.G. Silvertonkruin

ABSA - 632005

Tjek rekening: 70580888

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle