Die

Kruin-o-gram

Handelinge 1:1-7

In die boek Handelinge sit Lukas die verhaal voort waarmee hy in sy Evangelie begin het. Handelinge dek die 30 jaar na Jesus se hemelvaart. In daardie kort tydperk het die kerk tot stand gekom en is die verlossingsboodskap na die res van die wêreld uitgedra. Dit is selfs in die hoofstad van Romeinse Ryk verkondig. Al is die evangelie versprei deur gewone mense met tekortkominge en menslike swakhede, het die Heilige Gees hulle nietemin toegerus om die hele wêreld “in beroering” te bring soos per hoofstuk 17:6. Ons leer dwarsdeur hierdie boek meer omtrent die aard van die kerk en sien ook hoe ons vandag nog te werk moet gaan om die hele wêreld ten goede te verander. Lukas sê dat die dissipels ooggetuies was van alles wat met Jesus Christus gebeur het. Hierdie feit is belangrik, aangesien dit die geloofwaardigheid van hulle getuienis versterk. Ons het vandag, twintig eeue later, nog steeds die versekering dat ons geloof in ooreenstemming is met die van mense wat ooggetuies was van Jesus se doen en late en dus nie bloot berus op die entoesiasme van dwepers nie. In verse 1 – 8 is die skakel tussen die Evangelie en die lewe van die vroeë kerk. Teenoor die einde van die Lukas-Evangelie waar die gebeure tussen opstanding en hemelvaart ingetelskoop word asof alles omtrent op een dag afgespeel het, word die gebeure in Handelinge oor 40 dae versprei. Jesus leer sy dissipels en berei hulle in 40 dae voor vir die taak wat vir hulle voorlê en hulle lewens het drasties verander. Voor die tyd het hulle met mekaar gestry, die Here Jesus in die steek gelaat, en self leuens vertel in ’n poging om vreemdelinge te oortuig hulle Hom nie ken nie. Nou, na sy opstanding ui die dood, het baie dinge egter vir hulle duidelik geword. Hulle kon nou vas glo dat Hy waarlik opgestaan het. Hy het ook vir hulle meer omtrent die koninkryk God en die Heilige Gees, van wie hulle in die toekoms hulle krag sou ontvang, geleer. As ons Bybels lees, kan ons ook in die opgestane Christus se skool vir dissipels wees. Ons moet waarlik in Hom glo, dan sal ons deur die Heilige Gees nuwe mense gemaak word. Dan sal die Heilige Gees ons leer wat Jesus van ons verlang. Hy sal ons help om gehoorsaam te wees aan dit wat Jesus geleer het toe Hy nog hier op aarde was. Jesus het sy dissipels opdrag gegee om vir alle mense van alle volke van Hom te vertel, maar hulle moes eers wag totdat hulle die Heilige Gees ontvang het. God het ook vir jou belangrike werk, maar jy moet dit altyd in die krag van die Heilige Gees doen. Ons is dikwels so haastig om vir Hom te werk dat ons God se plan vooruit wil loop. Soms is egter deel van God se plan dat jy eers moet wag. Wag jy op God se opdragte, of loop jy sy plan vooruit? Ons kan slegs effektief vir Hom werk as ons by sy rooster hou en in sy krag werk. Die Heilige Gees is met Pinkster tot die beskikking gestel van almal wat in Jesus glo. Ons ontvang die Heilige Gees wanneer ons Jesus Christus ontvang en ons kan slegs verstaan wat dit beteken as ons weet wat die werk van die Gees in die lewens van Christene is. Die Gees is aktief betrokke by die begin van die Christelike lewe. ’n Mens wat werklik aan Christus behoort, besit ook die Gees. Elke mens wat Christus in geloof aanneem, staan onmiddellik in ’n persoonlike verhouding met God en die Heilige Gees help om dan om meer soos Christus te word. Die Gees is die krag van die Christen se lewe. Deur Hom word die gelowige in staat gestel om al hoe meer soos Christus te word.

Voorspel

Gebruik gerus hierdie tyd om jouself geestelik te fokus en te nader tot God.

Afkondigings

Belangrike inligting word gedeel.

Getuienis & Sorg

Ruimte word geskep waar ons in mekaar se blydskap en leed kan deel.

Toetrede

- Halleluja, U is Koning (LB 176) -

Votum & Seëngroet

'n Uitroep oor die karakter en identiteit van die Here wat ons dien.

- Jesaja 43:1-4 -

Lofprysing

- Al die lof aanbidding en ere (Flam 8) -

Kinderfase

Kinders word uitgenooi om ook deel te vorm van die Erediens.

Skriflesing en Oordenking

- Handelinge 1:1-7 -

Die Wil van die Here

- Hosea 10:12 -

Skuldbelydenis

- Ek soek U o God (Psalm 63) -

Vryspraak

- Lukas 18:16 -

Doop

- Anina Catharina Borcherds -

- Drico Meent Borcherds -

Geloofsbelydenis

- Die Here salf ons (LB 440) -

Seën en Amen

Ons word gegroet met 'n seënbede waarop ons antwoord met 'n amen

- Ierse seën -

- Seën ons Here God (Flam 092) -

Wat is die geloofsbelydenis?

Dit is ‘n openbare belydenis teenoor God, maar ook ‘n getuienis teenoor mekaar en die hele wêreld.

Huisgeloof

Wees sensitief vir die Gees!

Paulus skryf: 'Die mense wat deur hulle sondige natuur gedomineer word - hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge. Maar dié wat deur die Gees beheer word - hulle gedagtes is vol van die dinge wat die Gees gelukkig maak' (vers 5 NLV).

#Bybelvasvra

In watter vorme verskyn die Gees in die Bybel?

Om 'deur die Gees beheer' te word, beteken dat jy sy aansporing gehoorsaam. Jy doen dit deur met 'n bewustheid van sy teenwoordigheid deur jou dag te gaan. Jy onderwerp jou aan Hom wanneer jy in jou hart voel hoe Hy jou aanspoor om 'n spesifieke plan van aksie te volg, selfs al verstaan jy nie hoekom nie. Jy mag dalk aangespoor word om 'n spesifieke gesprek stop te sit, vinnig van 'n sekere televisieprogram af weg te draai, uit 'n twyfelagtige omgewing uit weg te stap of selfs 'n ander roete te volg (Onthou jy die wyse manne in Matteus 2:12?). Wat dit ook al is, doen dit onmiddellik.

Die Heilige Gees mag jou dalk oor 'n versoeking waarsku wat jy nie in staat is om te weerstaan nie, tensy jy Hom daar en dan gehoorsaam. Miskien is daar iemand wat deur die dag in jou gedagtes opkom en jy weet dat hy of sy deur 'n moeilike tyd gaan en ondersteuning nodig het. Maak kontak met hulle. God wil deur jou met daardie persoon praat en Hy sal jou seën wanneer jy dit doen. Die Heilige Gees mag jou dalk lei om 'n sekere ding te doen of 'n risiko te neem wat jy jouself nooit kon indink nie. Die wysste stap is om jouself altyd aan sy plan te onderwerp, ongeag of dit vir jou sin maak of nie. God weet alle dinge, insluitend jou toekoms en sy leiding is altyd tot jou voordeel.

Wat is die evangelie?

Luister

Kontak ons:

Bel ons gerus: 012 804 3577

Of stuur ons 'n epos by: silvertonkruin@absamail.co.za

‚Äč

Kantoorure:

Maandae - Vrydae:     09:00-13:00

Publieke vakansiedae: Gesluit

Bankbesonderhede:

N.G. Silvertonkruin

ABSA - 632005

Tjek rekening: 70580888

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle