Die Kruin-o-gram

Lukas 15:11-35

In hierdie bekende gedeelte sien ons die aangrypende liefde van God se Vaderhart. Wanneer ons die gedeelte lees of hoor in die erediens, is ons gedagtes geneig om te hardloop na ons vriende en kennisse met die gedagte van “ja-nee dit is so, kyk nou maar net vir sy seun, hy is so voortvarend, vol van homself. Hy mors sy lewe op! Ek kry sy pa so jammer...” Maar hoeveel keer het jy al daar gesit en vir jouself gesê: “Dit is ek daardie! Ek is die een wat tussen die varke sit soos die verlore seun. Ek wens ek kon teruggaan...” Hoe baie keer is die verlore seun tog nie ek en jy nie!  As ons bietjie stilsit en mooi dink: wie van ons is altyd met God, by Hom? Wie van ons dwaal nooit af nie? Wie van ons beleef sy wonderlike teenwoordigheid die hele tyd, ons lewe lank?

Elke keer wat jy twyfel, wat jy angstig raak, wat jy allerhande benoude goed aanvang net om in die golf te kan regop bly – is die kanse goed dat jy ook “weggegaan het na ‘n ver land” (soos Jesus hier van die verlore seun vertel in vers 13). Want dan beteken dit dat jy self probeer regkom – dat jy nie aan Hom vashou nie, dat jy Hom nie eerste vra nie, dat jy van Hom vergeet... Op een of ander manier het daar afstand tussen jou en God gekom.

 

Die jongman van die gelykenis het sonde gepleeg: hy het nie sy vader geëer nie. Hy was gierig. Hy het sy geld vermors. Hy was losbandig. Hy het tussen die varke geëindig – vir ‘n Jood was dit verskriklik, want ‘n vark was ‘n onrein dier voor die Here.

 

Ons glo tog: ek en jy is gemaak met ‘n spesifieke doel: om saam met ons hemelse Vader te lewe – in sy heerlike teenwoordigheid, elke oomblik van elke dag. Hy het my en jou gemaak, gekies, geroep – en vir ons betaal: sy Seun, Jesus Christus, het aan die kruis en by die oop graf daar naby finaal en volledig vir my en jou betaal. Nou is ons losgekoop uit die mag van die sonde – sodat ons van nuutsaf kan lewe met die doel waarvoor Hy ons gemaak het.

 

En dit is: saam met Hom. By Hom. Met sy arms om ons gevou – terwyl sy soene van liefde op ons reën (net soos die pa waarvan Jesus in hierdie gelykenis vertel – vers 20):

 

Dit is waarvoor ek en jy gemaak is. Dit is ons plek. Dit is die doel van ons lewe.

 

Maar hoekom voel ons dan so dikwels verlore en uitgelewer wanneer golf na golf van die lewe oor ons slaan? Hoekom smag ons so dat daar iemand kan wees wat ons hand vat en troos en verseker dat alles sal regkom? Hoekom kry ons dan nie reg om in slegte omstandighede eintlik te gaan agteroor sit en met verwondering te kyk hoe ons Hemelse Vader ons hand vat en elke tree saam met ons loop nie – en hoe Hy vir ons verstommende oplossings en antwoorde gee nie? Hoekom voel ons dan so maklik angstig en moedeloos?

 

Dalk besef ons nie dat ons dan in “ ‘n ver land” is nie. Dat ons verlore geraak het. En dat ons nodig het om terug te draai na ons Hemelse Vader toe nie. 

 

En uiteindelik neem die verlore seun ‘n wilsbesluit: hy gaan teruggaan na sy pa en om verskoning vra. Hy gaan homself verneder – hy is selfs bereid om lewenslank sy skuld terug te werk as ‘n slaaf. Want selfs dit is strate beter as waar hy nou is en wat hy nou het!

 

Die seuns se pa hardloop hom tegemoet en hy gee sy seun nie eens kan om klaar te praat en te probeer verduidelik en verskoning maak nie. Hy omhels hom, hy soen hom, hy gee hom splinternuwe klere, ‘n blink nuwe ring en nuwe skoene. Alles teken daarvan dat hy hom met blydskap onvoorwaardelik aanvaar en terugverwelkom as sy seun.

 

Die seun (ek en jy) was verlore, “in ‘n ver land”, maar is weer terug, hier by sy (ons) VADER!

Voorsang

Gebruik gerus hierdie tyd om jouself geestelik te fokus en te nader tot God.

- Jesus bron van al my vreugde -

- (LB 167) -

- Psalm 5 (LB 005) -

- Psalm 18 (LB 018) -

 - God is hier teenwoordig (LB 159) -

Afkondigings

Belangrike inligting word gedeel.

Getuienis & Sorg

Ruimte word geskep waar ons in mekaar se blydskap en leed kan deel.

Toetrede

- Genade onbeskryflik groot (LB 510)  -

Votum & Seëngroet

'n Uitroep oor die karakter en identiteit van die Here wat ons dien.

- 1 Johannes 4:16 -

Lofprysing

- U goedheid Heer (LB 200) -

Kinderfase

Kinders word uitgenooi om ook deel te vorm van die Erediens

Epiklese & Offergawes

- Psalm 119:64 -

Skriflesing en Oordenking

- Lukas 15:11-35 -

Die Wil van die Here

- 1 Johannes 2:9-11 -

Skuldbelydenis

- Hoe groot is ons God (Flam 202) -

Vryspraak

- Johannes 7:37-39 -

- Efesiërs 2:8-9 -

Doop

- Isabella Lenanda Vos -

- Jesus neem ons kleine kinders -

- (LB 293) -

Geloofsbelydenis

- God is liefde (LB 334) -

Seën en Amen

- Psalm 146 (LB 146) -

Delf dieper

Genade - 'n Geskenk van God

Is ‘n nuwe toevoeging tot die Kruin-o-gram spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom tot die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg.

1) Na mekaar:

 

1. As jy enige plek in die wêreld sou kan gaan, waarheen sou dit wees?

2. Hoekom sal jy na so plek wil gaan? Is dit mooi, wou jy nog altyd net gaan, of het dit ‘n ander betekenis?

3. Hoe dink jy moet dit voel om alles te hê en dan dit te verloor?

 

2) Na God:

1. Lees Lukas 15:11-35.

                     a. Wat val jou op? Wat in die gedeelte raak jou hart?

                     b. Watter vrae maak hierdie gedeelte in jou wakker?

2. Wat sê hierdie gedeelte vir jou oor wat die word ‘genade’ beteken?

3) Na mense:

1. Dink nou aan jou lewe. Waar het jy foute gemaak en gevoel asof jy nie eintlik vir vergifnis gevra het nie?

2. Daag mekaar hierdie week uit - Google hierdie week die term   ‘grace’ en sit dit op jou WhatsApp status.

Ons glo - Genade

 ‘n Toep (App) wat hand-in-hand loop met Delf Dieper is die Ons glo-toep wat gratis afgelaai kan word op die ‘Playstore’ of ‘Appstore’. Die doel van die Ons glo-toep is sodat ons tieners en almal wat graag wil, toegang het tot ‘n daaglikse oordenking wat gepaard gaan met die Sondag wat verby se teksgedeelte. Die Ons glo-toep help ook om op ‘n verstaanbare wyse teologiese konsepte te verduidelik en dit boonop op ‘n modern wyse te doen. Vanaf volgende week gaan daar ‘n informasie blokkie in Delf Dieper verskyn wat die week se betrokke tema uitlig en uiteensit.

Die tema wat ons hierdie week behandel op die Ons glo-toep is onder die hoofopskrif - ‘Genade', te vind.

Gebedslys

KANKER - KONSTANTE VOORBIDDING

CHARLES DU PLESSIS - NEELTJIE BARNARD - RIA POTGIETER

INA SHAKELTON - ESTER BOSHOFF - WILMA SWANEPOEL

 MAXIE LAUBCHER - KAREN BOTHA - FRANS STEYN

JOHNNY REDELINGHUYS - TERRY SCHOEMAN - MINIE ERASMUS

ELLENY ENGELBRECHT - MINA VAN JAARSVELD

FLIP ROODT – TARIEN JOOSTE

 

GESONDHEID - KONSTANTE VOORBIDDING

COBUS HERSELMAN

KATHY BELELIE

 

AFSTERWE - ONS BID VIR HUL GELIEFDES

ANDRE DU PLESSIS

TANNIE WIESA ROUX

MARTIE MARAIS

OPERASIES

CHARLES DU PLESSIS - BIANCA STEYN

TIENIE VAN TONDER - SARIE VERMAAK

SWANGERSKAPPE

ANNELIZE EN MARTYN NAGTEGAAL

 

Ons bid dat die droogte ‘n spoedige einde sal hê

Kontak ons:

Bel ons gerus: 012 804 3577

Of stuur ons 'n epos by: silvertonkruin@absamail.co.za

Kantoorure:

Maandae - Vrydae:     09:00-13:00

Publieke vakansiedae: Gesluit

Bankbesonderhede:

N.G. Silvertonkruin

ABSA - 632005

Tjek rekening: 70580888

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle