Die Kruin-o-gram

Jesaja 1:1-31

As ons Jesaja 1 lees, is daar onmiddellik 'n probleem. God se ontleding van die mensdom is dat ons fundamenteel besmet is met selfgesentreerdheid, sodat ons nie goed wil doen nie. In vers 3 sê die Here dat selfs ’n bees en donkie verstandiger is as Sy volk. Die diere ken immers die een wat hulle versorg, maar Israel vereer God nie. Ons wil net ons eie behoeftes en ons eie lewens bedien. Daarom word die oordeel van God in vers 4 oor hulle uitgespreek. God gaan hulle swaar straf. As oplossing sê God in vers 16 wat Hy van Sy volk verwag: “Was julle, reinig julle. Moenie voor My verskyn as julle verkeerd doen nie. Hou op met kwaad doen.” Maar die vraag ontstaan, hoe kan bose mense goeie dinge doen?

 

Hierdie vraag word in verse 18-20 beantwoord. Dit kon nie 'n vlakker geplaas word nie. Daar is geen hulp in die mens self nie. Ons kan onsself nie genees nie. Ons het meer nodig as wat ons gewoontes verander het. Ons moet self verander word, en daardie verandering kan slegs plaasvind in 'n verhouding met die enigste lewende God.

 

Dit is die goeie nuus, dit is die evangelie. Dit sien uit na die koms van die Here Jesus en die vergieting van Sy bloed, deur Sy plek in te neem dat God ons sondes op Hom kan plaas, en sodoende Jesus in staat stel om ons die gawe van geregtigheid te gee, sodat ons harte verander. Selfsug word nie weggeneem nie, maar dit word oorkom deur die gawe van liefde.

 

Net God kan red. Net Hy kan dit doen. Daar is miskien sommige wat hul eie lewens probeer opruim. So gereeld kry mense die drang om op te hou om dinge te doen wat natuurlik hulself en ander beseer. Tog lyk dit nooit of dit werk nie. Hulle kan tydelik stop, maar dan kom 'n ander slegte gewoonte op en binnekort keer hulle terug na hul ou weë. Daar is geen krag om te verander nie. Maar die evangelie, die goeie goeie nuus, is dat God 'n manier gevind het om deur die menslike probleem te breek om ons 'n veranderde hart te gee en ons 'n nuwe manier van lewe te leer.

Probeer ons om 'n saak op te los deur self-poging as ons die feit van ons eie selfsug in die gesig staar? Leer ons om die krag van die Evangelie te vier wat ons vry maak?

Voorsang

Gebruik gerus hierdie tyd om jouself geestelik te fokus en te nader tot God.

 

Afkondigings

Belangrike inligting word gedeel.

Getuienis & Sorg

Ruimte word geskep waar ons in mekaar se blydskap en leed kan deel.

Toetrede

- Soos ‘n wildsbok  (LB 163)  -

Votum & Seëngroet

'n Uitroep oor die karakter en identiteit van die Here wat ons dien.

- Nehemia 9:6 -

Lofprysing

- Here ons sal U loof (LB 214) -

Kinderfase

Kinders word uitgenooi om ook deel te vorm van die Erediens

Offergawe

Epiklese

- Gebed -

Skriflesing en Oordenking

- Jesaja 1:1-31 -

Die Wil van die Here

- Openbaring 3:15-16 -

Skuldbelydenis

- Stilgebed -

 Vryspraak

- Openbaring 3:20 -

Geloofsbelydenis

- Apostoliese Geloofsbelydenis -

 

Nagmaal

 

Seën en Amen

- Onse Vader (LB 266) -

Ons word gegroet met 'n seënbede waarop ons antwoord met 'n amen.

Delf dieper

'n Saak vir geloof

Is ‘n nuwe toevoeging tot die Kruin-o-gram spesifiek gemik op die jongmense, die tieners in ons gemeente. Hier daag ons, ons tieners uit om op drie vlakke te groei in hul geloof - 1) vir mekaar, 2) na God, 3) en na mense daar buite. Die doel van Delf dieper is dat ouers en tieners saam kan praat oor die Skriflesing aan die hand van die boonste oordenking, sodat die hele gesin tot ‘n nuwe verstaan kan kom tot die Bybel. Wanneer die gesin dus weer bymekaar kom vra die volgende vrae vir mekaar en sien hoe die Gees van God in jou gesin beweeg.

1) Na mekaar:

 

1. Wat dink jy beteken vlak 4 vir ons as ‘n land?

2. Is jy opgewonde dat die skool dalk kan begin?

 

2) Na God:

1. Lees Jesaja 1:1-31.

a. Wat val jou op? Wat in die gedeelte raak jou hart?

b. Watter vrae maak hierdie gedeelte in jou wakker?

2. Wat vertel hierdie gedeelte jou van God?

3. Wat in hierdie gedeelte het jou ongemaklik laat voel?

 

3) Na mense:

1. Dink jy die mensdom is so vol sonde? Hoekom sê jy so?

2. Doen: Soek bietjie rond, waar sien jy God hierdie week raak?

Corona - COVID-19

Bid saam met ons

Laai die volledige Kruin-o-gram hier af

29 Maart 2020

19 April 2020

05 April 2020

12 April 2020

26 April 2020

03 Mei 2020

Kontak ons:

Bel ons gerus: 012 804 3577

Of stuur ons 'n epos by: silvertonkruin@absamail.co.za

Kantoorure:

Maandae - Vrydae:     09:00-13:00

Publieke vakansiedae: Gesluit

Bankbesonderhede:

N.G. Silvertonkruin

ABSA - 632005

Tjek rekening: 70580888

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle