Bybelstudie

Verlos en vry

In hierdie Bybelstudie fokus ons op twee boeke in die Nuwe Testament - Filemon en Kolossense. Boeke wat nie veel aandag kry vandag nie.

Ons studie begin Dinsdag 8 Oktober om 18:30 in die Konsistorie en eindig die 29ste Oktober.

Kom deel gerus in ons gesprek.

Week 1

Week 2:

Ons begin ons Bybelstudie met 'n paar inleidende opmerkings oor Kolossense

Hierdie week staan ons stil by die konsep van Belydenis en Kolossense 1

Hierdie week se powerpoint.

Hierdie week se powerpoint.

Ekstra navorsing

God & Ek

In hierdie Bybelstudie fokus ons op ons persoonlike verstaan God en hoe dit 'n impak het op ons psige.

Hierdie Bybelstudie word gedoen aan die hand van die navorsing gedoen deur Elizka Jacobs, 'n gemeentelid van ons gemeente.

Hierdie studie vind plaas vanaf 27 Augustus tot en met 17 September, 18:30 in die Konsistorie.

Week 5:

Jesus as mediator. Wat beteken dit? Hoe dit beinvloed ons verstaan van die Drie-enige God?

Hierdie week se powerpoint.

Week 1:

Wie is God vir my? In hierdie studie het ons gehoor wat ons Godsbeelde van mekaar is en dit op die Bybel begrond.

God en ek Bybelstudie 01Elizka Jacobs
00:00 / 37:04

Hierdie week se powerpoint.

Week 2:

Wat sê die wetenskap rakende hoe ons reageer op spesifieke situasies? Wie identifiseer jy die meeste mee?

Hierdie week se powerpoint.

Week 3:

Week 4:

Hoe dra die wetenskap by tot ons verstaan van God? Om meer spesifiek te wees, hoe dra dit by tot ons verstaan van God die Vader.

Hoe dra die wetenskap by tot ons verstaan van die Heilige Gees? Om meer spesifiek te wees, hoe dra dit by tot ons verstaan van God die Gees.

Hierdie week se powerpoint.

Hierdie week se powerpoint.

Kontak ons:

Bel ons gerus: 012 804 3577

Of stuur ons 'n epos by: silvertonkruin@absamail.co.za

Kantoorure:

Maandae - Vrydae:     09:00-13:00

Publieke vakansiedae: Gesluit

Bankbesonderhede:

N.G. Silvertonkruin

ABSA - 632005

Tjek rekening: 70580888

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle