Daar is verskeie bedienings in ons gemeente

Skakel gerus by een van hulle in

en voel deel van ons familie

Huwelik in fokus

Die Huwelik in Fokus omgeegroep is gemik op alle paartjies, hetsy oud of jonk, getroud of nie. Die doel van die omgeegroep is om 'n spasie binne ons gemeente te skep waar ons huwelike versorg word. Saam groei ons en versterk ons huwelike deur God se woord te bestudeer, hulpmiddels te ondersoek en ook te deel in mekaar se lief en leed. Ons kuier saam by die kerk, elke laaste Sondag van die maand, direk na die erediens.Kinders is welkom. 

Kontak gerus vir Izienne Grib as jy wil deelneem.

072 020 6346 of iziennegrib@gmail.com

Kruin-jeug

Fokus op die tieners van ons gemeente en skep vir hulle tuiste waar hulle geestelik kan groei en 'n impak op mekaar se lewens kan hê.

Kruin-Jeug kom elke tweede Vrydag bymekaar.

Kontak vir Hannes van Deventer om in te skakel by die groep.

081 393 4905

Connect

Die Connect omgeegroep is gemik op jong volwassens, wat aan die einde van hul skoolloopbaan is. Die doel van die omgeegroep is om 'n spasie binne ons gemeente te skep waar ons jongmense geestelik kan groei en nuwe vriendskappe bou. Saam groei ons en versterk ons mekaar deur God se woord te bestudeer, hulpmiddels te ondersoek en ook te deel in mekaar se lief en leed. Ons kuier saam by die kerk, elke Donderdag om 19:00.

Kontak gerus vir Hannes van Deventer as jy wil deelneem.

081 393 4905

Die Kruin-o-gram

Lees gerus ons Kruin-o-gram op 'n weeklikse basis om jouself geestelik toe te rus vir die week wat voorlê, om jou tiener te help 'cope' met die stres van skool en om jou kleintjie te help die Bybel beter te verstaan deur 'n weeklikse aktiwiteit.

Die getui-o-gram

Ons versterk mekaar deur om ons eie persoonlike geloofsreis te deel met mekaar. Hoe God 'n invloed op ons lewens gehad het deur middel van vreemdelinge, vriende of familie. Met die Getui-o-gram deel ons met mekaar ons verhaal oor God. Om jou storie te deel kontak gerus vir Wilma Du Plessis.

082 856 8181

Ons Bybelstudies

Ons gemeente bied vier Bybelstudies aan dwarsdeur die jaar. Ons kom elke Dinsdagaand om 18:30 bymekaar om oor die Woord van die Here, die Bybel te praat. Ons laai dan ook die Bybelstudies hier op ons webtuiste sodat elke gemeentelid toegang het tot wat ons uit die Bybel leer.

Kontak ons:

Bel ons gerus: 012 804 3577

Of stuur ons 'n epos by: silvertonkruin@absamail.co.za

Kantoorure:

Maandae - Vrydae:     09:00-13:00

Publieke vakansiedae: Gesluit

Bankbesonderhede:

N.G. Silvertonkruin

ABSA - 632005

Tjek rekening: 70580888

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle